خلاصه داستان : مومو آداچی دانش آموز دختر دبیرستان است. به نظر می رسد او به دلیل پوست برنزه و موهای رنگ شده اش دختری وحشی است اما در واقع یک دانش آموز ساده لوح و شیرین است. مومو آداچی از روزهای تحصیل در دوران راهنمایی ، مخفیانه احساسات خود را نسبت به همکلاسی توجی حفظ کرده است. در همین حال ، محبوب ترین دانشجوی پسر ، کیری اوکایاسو ، به او علاقه مند می شود و ....